SPLOŠNE DOLOČBE

Spletno mesto AnaCatering.si podjetja ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. (v nadaljevanju: spletno mesto) je sestavljeno iz različnih spletnih strani, ki jih upravlja in si jih lasti ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne spletne strani spletnega mesta določajo drugače.

Vaša uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji).

ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

 

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določena storitev ali proizvod, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p., na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ne smete uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli (p)oškodovali, poleg tega pa ne smete posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Nedovoljeno je pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno na voljo ali dovoljen s strani spletnega mesta.

Izpolnjevanje obrazcev in objavljanje komentarjev na spletnem mestu je zaželeno ob spoštovanju določenih pravil, sicer vaš vnos ne bo odobren, z neprimernim vedenjem pa si boste onemogočili nadaljnje sodelovanje. Z uporabo spletnega mesta se zavezujete, da ne boste:

  • obrekovali, grozili, žalili ali kako drugače nesprejemljivo postopali proti drugim uporabnikom spletnega mesta ali podjetju ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p.,
  • objavljali neprimernih, nezakonitih ali neprimernih tem, imen in informacij;
  • oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za kateri koli poslovni namen, razen če so taka sporočila izrecno dovoljena na posamezni spletni strani spletnega mesta;
  • kršili veljavne zakonodaje in predpisov;
  • na kakršen koli način zavestno škodili drugim uporabnikom ali podjetju ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p.

Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno.

ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. si pridržuje pravico, da iz e-liste brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje.

ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. si pridružuje pravico, da kadar koli razkrije osebne podatke uporabnikov, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali pristojni organi, ter da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji.

ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. ne uveljavlja lastništva nad informacijami, ki jih navedete na spletnem mestu – kar je vedno popolnoma prostovoljno in ni plačljivo, vendar z objavo dovolite uporabo tega, kar ste predložili, v okviru poslovanja, vključno – brez omejitve – s pravicami do: kopiranja, distribucije, prenosa, javnega prikaza, javnega izvajanja, razmnoževanja, urejanja, prevajanja in preoblikovanja predloženega; dovolite pa tudi objavo svojega imena v zvezi s tem, kar ste predložili (denimo priporočilo, mnenje, predlog).

 

POGOJI SODELOVANJA

Z investicijo v kateri koli catering paket, informacijski proizvod ali drugo storitev se zavezujete, da boste v opredeljenih rokih opravili dogovorjeno (n. pr. posredovali določene informacije, nujne za uspešno sodelovanje, omogočili podjetju ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. dostop do prostorov, kjer bo pogostitev, ipd.) oziroma plačilo, zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, produktivno in v prijetnem vzdušju, ter da bo vaša celotna izkušanja s podjetjem več kot pozitivna.

Vsi informacijski proizvodi podjetja ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji, predstavljanimi v relevantnem prodajnem pismu oziroma drugih spletnih straneh spletnega mesta.

Cene informacijskih proizvodov v nobenem primeru niso predmet pogajanja.

Minimalni znesek naročila catering storitev znaša 200 EUR brez vključenega 22% DDV.

Ob naročilu catering storitev se plača 30% – 50% predujem, preostanek pa zapade v plačilo ob pogostitvi oziroma do 8 dni po izvedbi pogostitve. Izjema velja za pravne osebe javnega prava, ki imajo po zakonu plačilni rok 30 dni.

Zmanjšanje že dogovorjenega naročila catering storitev zaradi manjšega števila gostov (kar sicer včasih pomeni tudi spremembo cene) je možno do 48 ur pred začetkom pogostitve. Po poteku tega roka je stranka zavezana poravnati celoten (prvotno dogovorjen) znesek.

Odpoved naročenih catering storitev je možna do 72 ur pred začetkom pogostitve, sicer se plača v celoti. V primeru pravočasne odpovedi si za poravnavo administrativnih in oportunitetnih stroškov (rezervacije termina) podjetje ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. zadrži do 20% celotne vrednosti naročila, preostanek predujma, če je bil plačan, pa stranki vrne v roku 30 dni od datuma, ko naj bi se zgodila naročena pogostitev.

 

ODPOVED ODGOVORNOSTI

ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. ne prevzema odgovornosti v zvezi s količino jedi in pijače na pogostitvi. Petnajstletne izkušnje in na stotine zadovoljnih strank namreč kažejo, da so količine, ki jih podjetje zagotavlja, več kot ustrezne. Zelo redko se zgodi, da česa zmanjka, pa še to praviloma zaradi enega od naslednjih treh razlogov:

  1. gostje so tako navdušeni nad ponujenimi dobrotami, da vse pojedo;
  2. gostje imajo »velike oči« in hrana ostaja na krožnikih, na servirnih pladnjih ipd. pa je ni več;
  3. stranka je naročila pogostitev za manj ljudi, kot jih je na pogostitev dejansko prišlo.

Na nasvete, ki jih prejmete na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ter novicah, posredovanih po elektronski pošti, se ne zanašajte v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami. V teh primerih se posvetujte z ustreznim strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo »takšne, kot so« brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. ni odgovorna za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.

ANA catering, poroke in dogodki Ana Kovačič Srblin s.p. tudi v nobenem primeru ni odgovorna za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih proizvodih ali kako drugače, kajti za implementacijo naučenega in presojo, ali bi vam osebno taka implementacija koristila, ste odgovorni sami. Dela nihče ne more opraviti namesto vas.

 

MERODAJNO PRAVO

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z odpovedjo jamstva in omejitvami odgovornosti, navedenimi zgoraj, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

 

SPREJETJE SLOŠNIH POGOJEV

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov Ana@AnaCatering.si ali Ana.Catering@gmail.com in odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto AnaCatering.si, kajti zadnja stvar, ki bi si jo želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.